Polityka prywatności

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

Omida Sea And Air Spółka Akcyjna (dalej: Sea And Air S.A.) szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

W związku z powyższym Sea And Air S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia,
  • przez e-mail: iodo@seaandair.pl

Polityka ochrony danych osobowych spółki Sea And Air S.A. w zakresie międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych związanych z obsługą obrotu towarowego.

 

Zobacz